Pređi na glavni sadržaj

Za: Predstavnicima država članica Saveta Evrope

Sačuvajmo Rakitu

Tražimo od Komiteta Ministra Saveta Evrope da uvaži podnesak Udruženja za zaštita ustavnosti i zakonitosti (UZUZ) i otvori pitanje nesprovođenje mera iz odluke Evropskog suda za ljudska prava u odluci "Kostić protiv Srbije". Zahtevamo da se mere iz navedene odluke kojom je jasno utvrđeno da nesprovođenje rešenja o rušenju predstavlja povredu ljudskih prava, primene na slučaj MHE "Zvonce" kako bi se sprovelo rešenje Ministarstva građavine kojim se nalaže vađenje cevi iz reke i saniranje terena, kao i zabrana daljih radova.

Navedeni predmet ima status "razmatranja sa pojačanom pažnjom" (enhanced procedure), što znači da Komitet ministara prati izvršenje presuda preko svojih odluka.

Zavedena oduka UZUZ-a https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168097379a

Zbog čega je ovo važno?

Građani okupljeni oko inicijative "Sačuvajmo reke Stare planine" sa ostalim građanima koji se pridružuju su poslednja odbrana vladavini prava, ali i prirode koja se uništava protivpravnim i štetnim MHE. Ovim podneskom Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonotosti vrši se pritisak na državne organe da zajedno sa narodom Srbije stanu u odbranu prirodnih resursa i Ustava sopstvene zemlje, ali i zaštite aktiviste kojima se preti, sprovode napade i podnose prekršajne prijave.

Sačuvajmo vode dok ih imamo, jer ćemo skupo plaćati ako ih izgubimo.

Promene

2019-10-03 07:18:03 +0200

1,000 potpisa je prikupljeno

2019-09-30 22:01:01 +0200

500 potpisa je prikupljeno

2019-09-30 14:38:20 +0200

100 potpisa je prikupljeno

2019-09-30 13:53:23 +0200

50 potpisa je prikupljeno

2019-09-30 13:19:14 +0200

25 potpisa je prikupljeno

2019-09-27 22:45:40 +0200

10 potpisa je prikupljeno