Vrati se na peticiju

Za: Ratko Dmitrović, Ministar za brigu o porodici i demografiju, i Darija Kisić Tepavčević, Ministarka za rad i zapošljavanje i socijalna pitanja

Za pravu podršku porodici - Jednako P(B)ravo za sve mame!

Razlog potpisivanja peticije

  • Zbog podrške svim mamama i budućim mamama.