Pređi na glavni sadržaj

Za: Za Predsednika Republike Srbije - Aleksandra Vučića

Odlikovanje za lekare iz Niša!

Tražimo da lekari i ostali medicinski radnici iz Niša dobiju Ordenje za svoje herojsko
delo

Zbog čega je ovo važno?

Često smo u prilici da čujemo kako zdravstveni sistem u Srbiji ne funkcioniše, kako su liste čekanja za preglede, analize i operacije toliko dugačke da se ljudi kojima je medicinska pomoć potrebna ponekad našale sa “Ako tad budem živ, doći ću na pregled”. Tačno je da zdravstveni sistem ne funkcioniše kako bismo želeli, ali zato imamo priliku da se uverimo koliko su veliki ljudi koji rade u njemu.
Juče je Srbija imala priliku da se upozna sa herojskim delom zaposlenih radnika Klinike za kardiohirurgiju u Nišu. Ovi heroji su uspeli da za 100 dana pruže pomoć svim osobama sa liste čekanja čime su obezbedili da se od sad pa nadalje operacije zakazuju u rasponu od jedne ili 2 nedelje. Da bi postigli ovakav uspeh radnici ove klinike su imali 12 dana uzastopnih radnih vikenda pri čemu nisu imali nikakvu novčanu naknadu za taj rad.
Zdravstveni sistem na ovoj klinici u Nišu je profunkcionisao isključivo zahvaljujući sposobnosti, znanju, požrtvovanošću i ljudskosti našiih lekara! Možda nemamo puno da im ponudimo zauzvrat, ali smatramo da su zaslužili da se na ovoj peticiji nađe veliki broj imena - hajde da im pokažemo da mislimo na njih! Pridruži se i potpiši peticiju, tražimo da lekari i medicinski radnici iz Niša dobiju Ordenje za svoje herojsko delo.

Tim “Kreni-Promeni”

Promene

2023-04-12 07:42:34 +0200

20,000 potpisa je prikupljeno

2023-04-11 12:51:27 +0200

10,000 potpisa je prikupljeno

2023-04-11 09:44:26 +0200

5,000 potpisa je prikupljeno

2023-04-10 22:16:18 +0200

1,000 potpisa je prikupljeno

2023-04-10 21:37:22 +0200

500 potpisa je prikupljeno

2023-04-10 21:24:21 +0200

100 potpisa je prikupljeno

2023-04-10 21:23:47 +0200

50 potpisa je prikupljeno

2023-04-10 21:23:29 +0200

25 potpisa je prikupljeno

2023-04-10 21:23:13 +0200

10 potpisa je prikupljeno