Pređi na glavni sadržaj

Za: Gradonačelnik Novog Sada, Gradska uprava za zdravstvo Novi Sad , Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu Novi Sad

Otvaranje Psihološkog savetovališta Grada Novog Sada

Psihološki centar za mentalno zdravlje u zajednici „MentalHub“ je pokrenuo peticiju za otvaranje Psihološkog savetovališta Grada Novog Sada. Potpisi podrške se skupljaju u okviru inicijative #MojPsiholog.

Zbog čega je ovo važno?

Podaci Svetske zdravstvene organizacije pokazuju da u proseku svaka četvrta osoba treba neku vrstu psihološke pomoći, a tek svaka dvadeseta je zaista i dobije. Potpisivanjem ove inicijative pomažete svojim sugrađanima koji imaju određene psihološke probleme i potrebe da brže i lakše dođu do potrebne pomoći. Otvaranjem gradskog psihološkog savetovališta u kojem bi građani Novog Sada mogli kontinuirano i besplatno dobijati psihološku podršku rasteretile bi se i liste čekanja u psihijatrijskim institucijama, centrima za mentalno zdravlje i centrima socijalne zaštite, kao i umanjila mogućnost relapsa ili rehospitalizacije. Potpise vaše podrške koristićemo u razgovorima sa donosiocima odluka i pri zagovaranju za otvaranje Psihološkog savetovališta grada Novog Sada.
Нови Сад, Србија

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Promene

2022-11-02 15:16:29 +0100

5,000 potpisa je prikupljeno

2022-09-08 08:51:34 +0200

1,000 potpisa je prikupljeno

2022-09-07 08:26:54 +0200

500 potpisa je prikupljeno

2022-09-06 15:06:57 +0200

100 potpisa je prikupljeno

2022-08-31 20:36:48 +0200

50 potpisa je prikupljeno

2022-08-31 12:45:55 +0200

25 potpisa je prikupljeno

2022-08-31 07:54:24 +0200

10 potpisa je prikupljeno