Pređi na glavni sadržaj

Za: JP Urbanizam

Sačuvajmo Univerzitetski Park

Naš prvi zahtev je da se spreči svaka gradnja i prostorno preuređenje parka, te da se park sačuva u svom dosadašnjem obliku. Takođe, zahtevamo da se preispita Plan generalne regulacije Univerzitetskog parka iz decembra 2021. godine, donešen mimo volje građana i stručne javnosti, kojim se predviđa prostorno preuređenje parka u komercijalne svrhe.

Zbog čega je ovo važno?

Prostorno preuređenje Univerzitetskog parka je urbanističko nasilje. Cilj mu je komercijalizacija javnih zelenih površina pod izgovorom razvoja grada. Posledice preuređivanja parka uključuju uništenje živog sveta na teritoriji parka, dugogodišnje blokiranje parka dok radovi traju, zagađenje životne sredine otpadnim materijalom s gradilišta, urušavanje građanskih zajednica koje se okupljaju u parku.
Нови Сад, Србија

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Promene

2023-06-19 09:14:11 +0200

1,000 potpisa je prikupljeno

2023-05-04 19:19:07 +0200

500 potpisa je prikupljeno

2023-04-11 10:52:51 +0200

100 potpisa je prikupljeno

2023-04-10 23:41:59 +0200

50 potpisa je prikupljeno

2023-04-07 11:03:27 +0200

25 potpisa je prikupljeno

2023-03-26 15:34:13 +0200

10 potpisa je prikupljeno