Pređi na glavni sadržaj

Za: Zagorki Dolovac - Republičkom javnom tužiocu

Tražimo istragu o Jagodini

Tražimo da Zagorka Dolovac u skladu sa zakonom predviđenom nadležnošću izda opšte obavezno uputvstvo u kojem nalaže postupajaćem javnom tužiocu da ispita navode o krivičnim delima vezanim za zlostavljanje, ucenjivanje i podvođenje žena i maloletnica u Jagodini, kao i da se izvrši obezbeđivanje dokaza saslušavanjem svedoka i oštećenih, kao i da se izda nalog policiji da izvrši uviđaj u objektima koji se navode kao mesto izvršenja krivičnih dela.

Zbog čega je ovo važno?

Navodi o krivičnim delima u koja su uključeni vrhovi republičke i lokalne vlasti u Jagodini predstavljaju test za pravosuđe i Republičku javnu tužiteljku Zagorku Dolovac. Tražimo hitnu reakciju nadležnih.

Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti i Tim “Kreni - Promeni”

Promene

2021-10-06 07:13:23 +0200

20,000 potpisa je prikupljeno

2021-04-21 17:51:00 +0200

10,000 potpisa je prikupljeno

2021-04-20 13:24:35 +0200

5,000 potpisa je prikupljeno

2021-04-19 21:55:37 +0200

1,000 potpisa je prikupljeno

2021-04-19 20:52:32 +0200

500 potpisa je prikupljeno

2021-04-19 18:29:10 +0200

100 potpisa je prikupljeno

2021-04-19 18:04:32 +0200

50 potpisa je prikupljeno

2021-04-19 17:55:24 +0200

25 potpisa je prikupljeno

2021-04-19 17:50:58 +0200

10 potpisa je prikupljeno