Pređi na glavni sadržaj

Za: Ratko Dmitrović, Ministar za brigu o porodici i demografiju, i Darija Kisić Tepavčević, Ministarka za rad i zapošljavanje i socijalna pitanja

Za pravu podršku porodici - Jednako P(B)ravo za sve mame!

Tražimo izmene Zakona koje će biti pravednije i omogućiti svim roditeljima koji rade bolje uslove za planiranje, održavanje i širenje porodice.

Izmene zakona moraju da obuhvate sledeće tri tačke:

1. Obračun naknade zarada koji će omogućiti da mame dobiju naknadu u skladu sa brojem meseci u kojima su radile, a ipak ne manju od minimalca
2. Izjednačavanje prava mama preduzetnica sa pravima koje ostvaruju ostale zaposlene mame
3. Pravedan obračun naknade zarada za mame koje imaju veća primanja od 3 prosečne plate

Zbog čega je ovo važno?

Trenutni zakon Zakon ne samo da ne podržava razvoj porodice i povećanje nataliteta, već diskriminiše različite kategorije žena i kao takav se ne može smatrati ekonomski niti socijalno pravednim.

Predložene izmene nisu dovoljne i ne rešavaju ključne probleme, pre svega u velikoj meri umanjene naknade zarada na porodiljskom odsustvu i odsustvu sa rada radi nege deteta. Takođe, u predloženim izmenama nisu obuhvaćene mame preduzetnice i mame sa primanjima većim od proseka.

Tražimo da se plata na porodiljskom odsustvu i odsustvu sa rada radi nege deteta obračunava isto za mame koje su u radnom odnosu i mame preduzetnice i to tako što će obračunski period obuhvatiti 12 meseci, umesto sadašnjih 18, a za mesece u kojima žena nije radila računaće se minimalna zarada u RS, umesto sadašnjih 0 dinara.

Na taj način žene će ostvarivati naknadu zarade srazmerno broju meseci u kojima su radile i imale primanja, a istovremeno bez obzira na broj meseci rada neće dobiti platu manju od minimalne zarade. Takođe tražimo da se hitno zaustavi neopravdano kažnjavanje majki koje imaju zaradu veću od tri proseka, te da se gornja granica njihove plate vrati na pet prosečnih zarada na koje su za njih plaćeni porezi i doprinosi, umesto sadašnje tri.

Izmene koje tražimo su minimum koji će omogućiti porodicama izdržavanje dece u periodu odsustva sa rada i pravedan odnos prema svim mamama, a u skladu sa Međunarodnom konvencijom o zaštiti materinstva.

Udruženja: Roditeljski portal Bebac, Roditelj, Centar za mame, Srbija u pokretu

Promene

2021-04-01 09:50:27 +0200

10,000 potpisa je prikupljeno

2021-03-28 11:05:19 +0200

5,000 potpisa je prikupljeno

2021-03-24 20:44:05 +0100

1,000 potpisa je prikupljeno

2021-03-24 14:33:38 +0100

500 potpisa je prikupljeno

2021-03-24 10:59:32 +0100

100 potpisa je prikupljeno

2021-03-24 09:43:32 +0100

50 potpisa je prikupljeno

2021-03-24 08:26:55 +0100

25 potpisa je prikupljeno

2021-03-24 07:25:06 +0100

10 potpisa je prikupljeno